De stad Oldenzaal
button
Plan in ontwikkeling

Oldenzaal heeft een rijke historie en kent al een burcht, omgeven door een wal rond het jaar 700. In de negende eeuw wordt Oldenzaal in bronnen beschreven.

Net als in andere Twentse plaatsen, werd textiel het belangrijkste handelswaar. De industrie bloeide, maar de arbeiders bleven arm. Dat heeft invloed gehad op het beeld van het huidige Oldenzaal. Het is nog steeds een stad van weinig rijkdom. De textielindustrie is inmiddels verdwenen, maar er zijn diverse bedrijfstakken en een sterke transportsector voor teruggekomen.

Op dit moment is Oldenzaal in totaal 2207 hectare groot. Hiervan bestaat 40 hectare uit binnenwateren (vijvers etc.) en 8 hectare uit historische binnenstad. Eind 2008 waren er in totaal 14.145 woningen.

Toerisme wordt steeds belangrijker. Ook is Oldenzaal gelegen in een streek met prachtige natuur profi teert hiervan. Daarnaast is de stad een belangrijke vestigingsplaats geworden voor transportcentra. Dat komt omdat Oldenzaal heel gunstig ligt op de weg naar Noord- en Oost-Europa. Niet voor niks liggen industriegebieden Hanzepoort en Hazewinkel aan de A1, een belangrijke verkeersader van de Randstad naar Duitsland. Oldenzaal is nu een modern centrum van bedrijvigheid op een strategische plek in West-Europa.

Oldenzaal kent een groot aantal waardevolle panden. In de stad zijn maar liefst negentien rijksmonumenten aanwezig, waaronder twee archeologische monumenten, en 30 gemeentelijke monumenten. Dit cultuurhistorische erfgoed geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de stad. Oldenzaal heeft daardoor een grote aantrekkingskracht op toeristen.

Indien Oldenzaal meer aandacht wil geven aan het onderscheidend vermogen van de stad is het van belang om naast waardering van het erfgoed hierin ook meer te investeren. Naast behoud van monumenten kan de beleving ervan verbeterd worden door bevordering van de toegankelijkheid, meer activiteiten/ levendigheid en uitstraling van het geheel. Om de bestaande en toekomstige ruimtelijke kwaliteit van de stad te kunnen waarborgen, bestaat de behoefte om het totale erfgoed in beeld te brengen en te bepalen hoe er mee om te gaan.


De gebruikers
Administratiekantoor de Kamperfoelie
Enschedesestraat 2L
7575 AB Oldenzaal
E info@dekamperfoelie.com
InventIT
Enschedesestraat 2B
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)546 577 613
F +31 (0)546 576 898

www.inventit.biz
Studio Nieuwe Weide
Enschedesestraat 2C
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 237 725 76
T +31 (0)541 296 978

www.nieuweweide.nl
info@nieuweweide.nl

Masterphoto
Enschedesestraat 2D
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 47 79 36 61

www.masterphoto.nl
Yellow Agency
Enschedesestraat 2F
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 217

www.yellow-agency.nl
Xenosite B.V.
Enschedesestraat 2Q
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 398

www.xenosite.net
Architecten plus
sCBa architecten

Enschedesestraat 2H
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0) 541 741 015

www.architectenplus.nl
Qua Koken
Enschedesestraat 2J
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 745 050

www.quakoken.nl
info@quakoken.nl
Droom visualisaties
Enschedesestraat 2I
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 485 43 614

www.droomvisualisaties.nl

AdCase BV
Enschedesestraat 2K
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 - 723 975
www.adcase.nl
info@adcase.nl

SOM=
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 760 050

www.somis.nl
info@somis.nl

Metal Radar
Enschedesestraat 2P
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 769 000

www.metalradar.nl
info@metalradar.com

MET Architecten
Enschedesestraat 2M
7575 AB Oldenzaal
Stirred B.V.
Enschedesestraat 2R
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 764 004

www.strrd.com
info@strrd.com

Talent Boeit
Enschedesestraat 2N
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 295 019 75

www.talentboeit.nl
Fit 20 / Gezond Twente
Enschedesestraat 2T
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 128 209 54

www.fit20.nl
www.gezond-twente.nl
SmartCab
Enschedesestraat 2S
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)88 460 70 90

www.smartcab.nl
Promanteq
Enschedesestraat 2G
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 227 888 12

www.promanteq.nl
info@promanteq.nl

Gelderman Fabriek
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal


info@geldermanfabriek.nl
www.geldermanfabriek.nl
ANNO 1863
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T 0541 760 008

info@anno1863.nl
www.anno1863.nl
overijssel