Gebiedselementen
button
Plan in ontwikkeling

De Eekte Hazewinkel is een gemengd bedrijventerrein van 124 hectare bruto en een netto omvang van 88 hectare. Het huisvest ruim 275 bedrijven met ongeveer 5.030 arbeidsplaatsen. Het is een gemengd bedrijventerrein met industriële -, handels- en transportbedrijven, dienstverlening en bouwnijverheid. Ook perifaire, grootschalige detailhandel in de vorm van een meubelboulevard is prominent aanwezig.

Naast bedrijven en detailhandel bevinden zich ook enkele tientallen (bedrijfs)woningen op het terrein. Het deelgebied De Eekte is ontwikkeld vanaf het midden van de jaren 60 (oostelijk van de Eektestraat) en het deelgebied Hazewinkel (westelijk van de Eektestraat) is ontwikkeld vanaf het midden van de jaren 70.

De Eekte Hazewinkel is uitstekend bereikbaar via de A1. Het terrein zelf wordt via meerdere wegen ontsloten. De Eektestraat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het terrein. Tijdens de ochtendspits ontstaat regelmatig congestie op de aanvoerwegen naar het terrein toe. Dit geldt voor de kruising van de Eektestraat met de Enschedesestraat/Losserseweg. De bereikbaarheid via het openbaar vervoer is matig. Het noordelijk deel van het gebied ligt op loopafstand van het station. De bus rijdt over de Enschedesestraat en daarmee is het oostelijk deel van het terrein bereikbaar met Openbaar Vervoer. Met name de zuid- en de westkant is niet bereikbaar met OV.

Voor fietsers zijn er enkele fietsvoorzieningen op het terrein. Langs de Eekstestraat en de Enschedesestraat liggen aan weerszijden gescheiden fietspaden. Er komen echter vrij veel schoolgaande kinderen over het terrein gefietst. Zij komen vanuit de richting Losser en nemen de Eekboerstraat of de Schelmaatstraat. Deze straten hebben geen fietsvoorzieningen. De oversteek van fietser over de Eektestraat is onveilig. Voor voetganger zijn er geen voorzieningen op De Eekte Hazewinkel. Door de ondernemersvereniging is aangegeven dat er plaatselijk behoefte bestaat aan een veilige looproute. Bijvoorbeeld tussen twee vestigingen of voor een ommetje.

De verkeersstructuur is niet erg duidelijk op De Eekte Hazewinkel. Dit geldt met name voor De Eekte. Er zijn meerdere doodlopende wegen en pleintjes. Op Hazewinkel zijn de wegen nogal slingerend aangelegd.


De gebruikers
Administratiekantoor de Kamperfoelie
Enschedesestraat 2L
7575 AB Oldenzaal
E info@dekamperfoelie.com
InventIT
Enschedesestraat 2B
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)546 577 613
F +31 (0)546 576 898

www.inventit.biz
Studio Nieuwe Weide
Enschedesestraat 2C
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 237 725 76
T +31 (0)541 296 978

www.nieuweweide.nl
info@nieuweweide.nl

Masterphoto
Enschedesestraat 2D
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 47 79 36 61

www.masterphoto.nl
Yellow Agency
Enschedesestraat 2F
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 217

www.yellow-agency.nl
Xenosite B.V.
Enschedesestraat 2Q
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 398

www.xenosite.net
Architecten plus
sCBa architecten

Enschedesestraat 2H
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0) 541 741 015

www.architectenplus.nl
Qua Koken
Enschedesestraat 2J
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 745 050

www.quakoken.nl
info@quakoken.nl
Droom visualisaties
Enschedesestraat 2I
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 485 43 614

www.droomvisualisaties.nl

AdCase BV
Enschedesestraat 2K
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 - 723 975
www.adcase.nl
info@adcase.nl

SOM=
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 760 050

www.somis.nl
info@somis.nl

Metal Radar
Enschedesestraat 2P
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 769 000

www.metalradar.nl
info@metalradar.com

MET Architecten
Enschedesestraat 2M
7575 AB Oldenzaal
Stirred B.V.
Enschedesestraat 2R
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 764 004

www.strrd.com
info@strrd.com

Talent Boeit
Enschedesestraat 2N
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 295 019 75

www.talentboeit.nl
Fit 20 / Gezond Twente
Enschedesestraat 2T
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 128 209 54

www.fit20.nl
www.gezond-twente.nl
SmartCab
Enschedesestraat 2S
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)88 460 70 90

www.smartcab.nl
Promanteq
Enschedesestraat 2G
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 227 888 12

www.promanteq.nl
info@promanteq.nl

Gelderman Fabriek
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal


info@geldermanfabriek.nl
www.geldermanfabriek.nl
ANNO 1863
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T 0541 760 008

info@anno1863.nl
www.anno1863.nl
overijssel