Ambitie gemeente Oldenzaal
button
Plan in ontwikkeling

Stadsvisie 2025 Gemeente Oldenzaal ...de stad past om de mensen heen... ...als je de kwaliteit van nu wilt behouden, zul je flink moeten veranderen... ...de kracht is aanwezig en we moeten het laten zien... ...de toekomst is alleen succesvol met dynamiek en dynamiek heeft ruimte nodig... ...Oldenzaal moet haar nestgeur bewaren... ...dus ook in 2025 nog steeds de glimlach van Twente!

Enkele speerpunten uit Stadsvisie 2025 Gemeente Oldenzaal: Dit laat onverlet dat Oldenzaal naar vermogen zal inzetten op revitalisering en herstructurering van de verouderde bedrijventerreinen binnen de gemeente.

Masterplan Binnenstad: Als zowel de gemeente als private partijen bereid zijn tot de nodige inspanningen, kan de binnenstad van Oldenzaal de levendigheid en bedrijvigheid terugkrijgen die ze had ten tijde van de bloeiende textielindustrie - maar dan wel op een eigentijdse manier.

Verkeersplan - beleidsplan 2004-2015: De verbinding kan in de wegenstructuur namelijk een alternatief gaan bieden voor bestaande routes via de Spoorstraat waardoor een verschuiving gaat plaatsvinden ‘van buiten naar binnen’: de extra verbinding kan een alternatief zijn voor routes via de Spoorstraat, waarmee routes via de Spoorstraat een alternatief kunnen gaan bieden voor routes via de Eektestraat.

Herontwikkelingsplan De Eekte Hazewinkel: Het sterke punt van De Eekte Hazewinkel is dat het terrein een grote diversiteit van bedrijven herbergt en dat willen we graag zou houden. Deze grote variatie heeft diverse consequenties: er is plaats voor allerlei soorten bedrijven en dus allerlei soorten bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat ook een diversiteit in gebruik, grootte en uitstraling van bedrijfsgebouwen, en daarmee een gewenste flexibiliteit in eisen rondom inrichting en gebruik openbare ruimte. De eisen die bedrijven stellen aan hun vestigingslocatie zullen ook zeer divers zijn. Het lijkt verstandig een flexibele ruimtelijke ontwikkelingsvisie te gebruiken. Maatregelen die genomen worden ter verbeteringen van het terrein dienen zo flexibel te zijn dat er voor ieder wat wils is en blijft.

Speerpunten meest recente visie (Mei 2010)

Zichtlocaties langs de Eektestraat en de Enschedesestraat: De Eektestraat en de Enschedesestraat zijn de toegangswegen naar het bedrijventerrein maar ook de toegangswegen richting het centrum. Voor de uitstraling en beleving van het gebied is het belangrijk dat de zichtlocaties ook als zodanig benut en ingericht worden. De groenvoorziening en de layout van de weg worden zo ingericht dat het beeld overeenstemt met de functies van de wegen, namelijk toegangswegen naar het centrum. Deze kansen wor-den bij de reconstructie van de invalswegen meegenomen. Uniformiteit in de verlichting ver-sterken de functie en herkenbaarheid van de invalswegen van de stad Oldenzaal. Om dit te bereiken is een aantal projecten gedefinieerd.

Ruimtelijke structuur: Er is plaats voor allerlei soorten bedrijven en dus allerlei soorten bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat ook een diversiteit in gebruik, grootte en uitstraling van bedrijfsgebouwen, en daarmee een gewenste flexibiliteit in eisen rondom inrichting en gebruik openbare ruimte. De eisen die bedrijven stellen aan hun vestigingslocatie zullen ook zeer divers zijn. Het lijkt verstandig een flexibele ruimtelijke ontwikkelingsvisie te gebruiken. Maatregelen die genomen worden ter verbeteringen van het terrein dienen zo flexibel te zijn dat er voor ieder wat wils is en blijft.

Functionele samenstelling: Volgens de ruimtelijke visie op De Eekte Hazewinkel dient in de ontwikkeling van het gebied uitgegaan te worden van de hieronder weergegeven functionele structuur. Dit betekent volgens SAB: - een representatieve zone van gebouwen langs de Eektestraat en Enschedesestraat; - een grootschalige detailhandelszone aan de zuidkant (meubelboulevard); - een eigentijds bedrijventerrein in Eekte Noord; - Een gemengd werkgebied aan de Jaartsveldstraat en de Eekboerstraat; - een regulier bedrijventerrein in de overige gebieden; - landelijk gebied ten noordwesten van het plangebied.


De gebruikers
Administratiekantoor de Kamperfoelie
Enschedesestraat 2L
7575 AB Oldenzaal
E info@dekamperfoelie.com
InventIT
Enschedesestraat 2B
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)546 577 613
F +31 (0)546 576 898

www.inventit.biz
Studio Nieuwe Weide
Enschedesestraat 2C
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 237 725 76
T +31 (0)541 296 978

www.nieuweweide.nl
info@nieuweweide.nl

Masterphoto
Enschedesestraat 2D
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 47 79 36 61

www.masterphoto.nl
Yellow Agency
Enschedesestraat 2F
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 217

www.yellow-agency.nl
Xenosite B.V.
Enschedesestraat 2Q
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 820 398

www.xenosite.net
Architecten plus
sCBa architecten

Enschedesestraat 2H
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0) 541 741 015

www.architectenplus.nl
Qua Koken
Enschedesestraat 2J
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 745 050

www.quakoken.nl
info@quakoken.nl
Droom visualisaties
Enschedesestraat 2I
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 485 43 614

www.droomvisualisaties.nl

AdCase BV
Enschedesestraat 2K
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 - 723 975
www.adcase.nl
info@adcase.nl

SOM=
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 760 050

www.somis.nl
info@somis.nl

Metal Radar
Enschedesestraat 2P
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 769 000

www.metalradar.nl
info@metalradar.com

MET Architecten
Enschedesestraat 2M
7575 AB Oldenzaal
Stirred B.V.
Enschedesestraat 2R
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)541 764 004

www.strrd.com
info@strrd.com

Talent Boeit
Enschedesestraat 2N
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 295 019 75

www.talentboeit.nl
Fit 20 / Gezond Twente
Enschedesestraat 2T
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 128 209 54

www.fit20.nl
www.gezond-twente.nl
SmartCab
Enschedesestraat 2S
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)88 460 70 90

www.smartcab.nl
Promanteq
Enschedesestraat 2G
7575 AB Oldenzaal
T +31 (0)6 227 888 12

www.promanteq.nl
info@promanteq.nl

Gelderman Fabriek
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal


info@geldermanfabriek.nl
www.geldermanfabriek.nl
ANNO 1863
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
T 0541 760 008

info@anno1863.nl
www.anno1863.nl
overijssel